شطرنج

شطرنج جادویی هری پاتر هم از راه رسید ، حرکت مهره های فیزیکی با قدرت های مجازی

اگر اهل بازی شطرنج باشید و البته کتاب هری پاتر و سنگ جادو را خوانده اید یا فیلمش را دیده اید، به خوبی می دانید ماجرای شطرنج جادویی چیست. اکنون یک شرکت خلاق این شطرنج را در دنیا واقعی بازسازی نموده است.

30 اردیبهشت 1398

22 اخطار به مجموعه ناایمن 60 ساله، شاید تفریح آخرتان باشد!

خبرنگاران - گروه ورزش: تاریخ ورزش ایران مانند خیلی دیگر از کشورها، حوادث زیادی به خود دیده که تبعات آن بعضا گریبانگیر افرادی غیر از خودِ ورزشی ها شده است. خیلی از این اتفاقات در استادیوم ها - نه صرفا در جریان بازی - اتفاق افتاده است؛ آنجا که نه توپی در گردش...

7 اسفند 1397